Edukacja wczesnoszkolna

KOMPETENTNIE

Nasi uczniowie rozwijają swoje zdolności, powiększają zasób wiadomości i umiejętności. Realizują wiele projektów i programów. , np. Klimatyczna klasa, Polska wolna i niepodległa, Matematyka z klasą. Co roku osiągają sukcesy w konkursach międzyszkolnych np. “Wiem,co czytam” i ogólnopolskich, tj.  “Świetlik” czy “Kangur”.

CIEKAWIE

W ciągu roku szkolnego w każdym miesiącu odbywają się ciekawe imprezy angażujące całą społeczność: uczniów, rodziców i nauczycieli: od  spotkania integracyjnego dla klas pierwszych i zerówki aż po festyn szkolny w czerwcu.

Lekcje odbywają się nie tylko w szkole, w dużej części poza nią.

Przejdź do strony: KULTURALNIE
Przejdź do strony: AKTYWNIE
Przejdź do strony: ZDROWO
Przejdź do strony: Scena domowa klasy 1c
Przejdź do strony: Aktualności