Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w I semestrze

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień

Godzina

Sala

Uwagi

1.

Bąk Urszula

Świetlica niemieckojęzyczna - Deutsch mit Socke

2-3

poniedziałek

14.10-14.55

4

 

2.

Bąk Urszula

Deutsch mit Hans Hase - koło języka niemieckiego

1

środa

14.10-14.55 4

 

3.

Chabowska Anna

Tropiciele przyrody - koło przyrodnicze

0

1

2-3

czwartek

czwartek

środa

13.15-14.00

14.10-14.55

13.14-14.00

5

 

4.

Górna Hanna

Koło czytelnicze "Czytam sobie"

0-1

poniedziałek

14.10-14.55 biblioteka

 

5.

Górna Hanna

Koło miłośników komiksu

2-3

piątek

1315.-14.00

biblioteka

 

6.

Matuszczak-Garbowska Ewa

Sprawne rączki - zajęcia z el. terapii ręki

0-1

środa

14.10-14.45 1

 

7.

Łukasz (Tratwal) Kinga

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki

0-1

2-3

poniedziałek

13.45-14.30

14.40-15.25

sala gimnastyczna

 

8.

Lallouet Anna

Kółko z języka angielskiego

0-1

poniedziałek

13.00-13.45 1

 

9.

Michałek Lidia

Kółko sportowe - tenis stołowy

0

1

czwartek

12.40-13.25

13.30-14.15

sala gimnastyczna

 

2

3

czwartek

14.15-15.00

15.00-15.45

 

Gimnastyka korekcyjna

1

2

3

poniedziałek

13.45-14.30

14.40-15.25

15.30-16.15

sala gimnastyczna

 

 

10.

Szukała Marzena

Koło flażoletowe

1-3

środa

13.15-14.00

gr. początkująca od kl. 1

14.10-14.55

gr. zaawansowana do kl. 3

17

 

11.

Toporski Marian

Piłka nożna

0

1

2

3

piątek

środa

środa

piątek

12.40-13.25

12.40-13.25

13.40-14.25

11.40-12.30

sala gimnastyczna

 

 

Odyseja Umysłu.

klasa

termin

sala

trener

1

piątek, 13.15-14 (0 i 1b)

piątek, 14.10-14.55 (1a i 1c)

4

5

Urszula Bąk

2

poniedziałek, 7 lekcja

 

Hanna Hałas

3

piątek, 6 lekcja  

Anna Korek

4

wtorek, 8 lekcja

 

Hanna Hałas

5 i 6

czwartek, 6 lekcja

 

Hanna Hałas

6

wtorek, 8 lekcja

 

Anna Zys

6

środa, 8 lekcja

 

Hanna Hałas

 

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy zewnętrzne

Zajęcia wstrzymane do odwołania ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną.