Świetlica

Przejdź do strony: Co robimy?

Dzienny rozkład zajęć

Uczniowie mają możliwość indywidualnego wyboru miejsca oraz zajęć, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Praca nauczycieli polega wówczas na podsuwaniu pomysłów, dyskretnym kierowaniu
i zachęcaniu do działania, co pozwala ujawnić zainteresowania dzieci i stwarza warunki do rozwoju zdolności każdego z nich. Uczniowie biorą również udział w zorganizowanych zajęciach zgodnych z tygodniowym cyklem tematycznym.

Gdy dopisuje nam pogoda, spędzamy czas na świeżym powietrzu.
W czasie niepogody każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie w sali świetlicowej, „Krainie gier i zabaw” lub w sali rytmiki. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:45 - 17:00. Zapraszamy :)

6.45 - 10.00 zbieranie się dzieci w świetlicy, sprawdzenie przygotowania do lekcji, rozmowy indywidualne, zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci
10.00 - 11.30 zajęcia organizacyjno – porządkowe, zajęcia wynikające z bieżących potrzeb szkoły
11.30 - 14.00 zabawy w kącikach zainteresowań, odrabianie prac domowych, zabawy na świeżym powietrzu
14.00 - 15.00 zajęcia wg tygodniowego cyklu tematycznego, gry i zabawy ogólnorozwojowe w sali lub na świeżym powietrzu
15.00 - 17.00 zajęcia własne uczniów, odrabianie prac domowych, indywidualna pomoc wychowawcy, gry planszowe i układanki stolikowe, porządkowanie miejsc pracy.

 

Przejdź do strony: Zapisy do świetlicy
Przejdź do strony: Opiekunowie galeria
Przejdź do strony: Tematyka zajęć
Przejdź do strony: Świetlica w obiektywie
Przejdź do strony: Aktualności