Jak pracujemy

Jak działa Społeczna Dwójka

Szkoła zatrudnia wykwalifikowanych, życzliwych i otwartych nauczycieli, Zajęcia edukacyjne prowadzone są w grupach zapewniających większą efektywność nauczania,
Organizujemy ciekawe lekcje wzbogacane licznymi wyjazdami, prowadzimy liczne koła zainteresowań, zajęcia fakultatywne, warsztaty, zajęcia sportowe; umożliwiamy naukę kilku języków obcych, zapewniamy dobrą bazę lokalową, nowoczesną i doskonale wyposażoną salą gimnastyczną; przez różnorodne formy zajęć stwarzamy warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego
i społecznego.

Organizujemy dodatkowe zajęcia dla uczniów przystępujących do egzaminów, wspieramy uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszej edukacji, aktywnie włączamy ich w akcje charytatywne na rzecz dzieci i dorosłych w kraju i za granicą; nawiązujemy kontakty z rówieśnikami z innych krajów. Integrujemy całą społeczność szkolną. Przekonaliśmy się, że możemy liczyć na zaangażowanie naszych rodziców w codzienne życie szkoły.

Nasza praca to przyjemność, której wspólnie doświadczamy również w wybrane weekendy, kiedy spotykamy się wszyscy podczas Pikniku Społecznej Dwójki czy kolejnego Biegu Społecznej Dwójki.