12 XI 2019  - wystawienie prac uczniów, którzy wzięli udział w konkursie pt. Odwiedzamy miejsca związane z II wojną światową

12 XI 2019 - podczas dużej przerwy przedstawiciele Samorządów Uczniowskich w towarzystwie swoich opiekunów i uczniów z klas 1-8  złożyli kwiaty, zapalili znicz pod tablicą Patrona i wysłuchali krótkiej noty biograficznej o Edwardzie hrabiu Raczyńskim

12 XI 2019 -  o godz. 12.40 cała społeczność szkolna zgromadziła się na boisku i odśpiewała Hymn Polski

13 XI 2019 - uczniowie klas VII wraz z opiekunami pojechali do Rogalina, gdzie zwiedzali mauzoleum rodu Raczyńskich w podziemiach kościoła św. Marcelina w Rogalinie i złożyli wiązankę na grobie Edwarda hr. Raczyńskiego, uczestniczyli też w lekcji muzealnej poświęconej Edwardowi hr. Raczyńskiemu i historii jego rodu, a także zwiedzili pałac w Rogalinie

15 XI 2019 - uczniowie klas 4-7 spotkali się z historykiem, panem dr Adamem Szabelskim, który zaprezentował temat: „Edward hr. Raczyński w służbie dyplomacji w czasie II w. światowej”

Po zakończonej prelekcji ogłoszono wyniki konkursu pt. Odwiedzamy miejsca związane z II wojną światową.

Więcej o naszym patronie