Rada Rodziców

Mikołaj Witczak

Przewodniczący Rady Rodziców

Paulina Biskupska

Zastępca

Karolina Lubbe

Sekretarz