Rada Rodziców

Paulina Biskupska

Przewodniczący Rady Rodziców

Lidia Stankowska-Małecka

Zastępca

Natalia Janiszewska

Sekretarz