Rada rodziców

Anna Bednarska

Przewodnicząca Rady Rodziców

Mikołaj Witczak

Zastępca

Łukasz Grenda

Sekretarz