Odyseja umysłu

Przejdź do strony: Idea konkursu
Przejdź do strony: Problemy długoterminowe
Przejdź do strony: Problemy Spontaniczne
Przejdź do strony: Sukcesy
Przejdź do strony: Aktualności

Grupy

Program Odysei Umysłu realizowany jest w 5-7 osobowych drużynach, które oprócz pracy w czasie regularnych treningów, biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Odysei Umysłu. Rywalizacja odbywa się w obrębie jednej z czterech grup wiekowych:

  1. uczniowie szkoły podstawowej, uczęszczający do klasy V lub niższej.
  2. uczniowie szkoły podstawowej, uczęszczający do klasy VI, VII lub VIII.
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych, do klasy maturalnej włącznie.
  4. słuchacze i studenci uczelni wyższych, poniżej 26. roku życia.

Drużyna zalicza się do grupy wiekowej obejmującej najwyższą spośród klas szkolnych, do jakich w danym roku chodzą członkowie zespołu. Nie można brać udziału w konkursie w grupie wiekowej niższej niż ta, do której kwalifikuje się drużyna.

Dwa zespoły, które reprezentują to samo Członkostwo i kwalifikują się do jednej grupy wiekowej, nie mogą wybrać tego samego Problemu Długoterminowego.

W Odysei Umysłu – poza konkursem – mogą uczestniczyć również grupy przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Co roku specjalnie dla nich publikowany jest Problem dla Juniorów. Najmłodsi Odyseusze nie muszą ściśle przestrzegać oficjalnych zasad konkursu; mogą za to gościnnie wystąpić podczas Eliminacji Regionalnych.

Przejdź do strony: Opiekunowie
Przejdź do strony: Galeria