Odyseja umysłu

Przejdź do strony: Idea konkursu
Przejdź do strony: Problemy długoterminowe

Problemy Spontaniczne

Podczas konkursu drużyna musi również stawić czoła Problemowi Spontanicznemu, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie musi stworzyć „tu i teraz” w ciągu kilku minut. Kluczem do sukcesu na konkursie jest systematyczny trening w rozwiązywaniu Problemów Spontanicznych. Regularne ćwiczenia w tym zakresie uczą myśleć „na zawołanie”, pracować w warunkach niedoboru czasu, środków i informacji; rozwijają umiejętności improwizacji, współpracy i dzielenia się zadaniami; oceny ryzyka i wyciągania wniosków z popełnianych błędów; kształtują postawę odważnej otwartości wobec zaskakujących wyzwań i niespodziewanych trudności.

 Problemy Spontaniczne dzielą się na trzy typy – zależnie od tego, co podlega ocenie:

  • słowne – gdy ocena zależy od liczby i jakości ustnych odpowiedzi,
  • manualne – gdy ocenie podlega efekt pracy zespołu inny niż słowa,
  • słowno-manualne – gdy oceniane jest to, co drużyna zrobi i to, co powie.

W ramach każdej z trzech wspomnianych kategorii można trafić na zadania o bardzo różnym sednie, regułach i ograniczeniach. Motto Problemów Spontanicznych brzmi: „Spodziewaj się niespodziewanego”.

Przejdź do strony: Sukcesy
Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Grupy
Przejdź do strony: Opiekunowie
Przejdź do strony: Galeria