Edukacja wczesnoszkolna

Przejdź do strony: KOMPETENTNIE
Przejdź do strony: KULTURALNIE

AKTYWNIE

Współpracujemy z różnymi instytucjami, m.in. z  z ODK Bajka, przedszkolami i szkołami winogradzkimi i piątkowskimi, z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM.

Pomagamy Polakom w Duksztach Pijarskich na Ukrainie, organizujemy liczne zbiórki i kiermasze na rzecz ludzi potrzebujących. Nie zapominamy też o zwierzętach.

 

WSZECHSTRONNIE

Po lekcjach można skorzystać z bogatej oferty kół zainteresowań. Jest koło origami, flażoletowe, keybordowe, Code Club, matematyczne, polonistyczne, dziennikarskie... Odbywają się również zajęcia z Odysei Umysłu.

Przejdź do strony: ZDROWO
Przejdź do strony: Scena domowa klasy 1c
Przejdź do strony: Aktualności