Gość Społecznej Dwójki

Przejdź do strony: Idea

Spotkania

Spotkania z interesującymi ludźmi są częścią programu edukacyjnego
od początku funkcjonowania gimnazjum, a obecnie uczestniczą w nich uczniowie klas 7-8.

Uczniowie cyklicznie spotykają się z przedstawicielami świata nauki,
z reprezentantami różnych zawodów, znawcami wybranych zagadnień, sportowcami, politykami, filozofami, podróżnikami,
działaczami społecznymi, dziennikarzami, pisarzami, aktorami, artystami, po prostu…pasjonatami życia.

Spotkania w formule wykładu zawsze otwierają przestrzeń do zadawania pytań, odpowiedzi, do kolejnych…to niezwykłe lekcje z różnych dziedzin nauki i życia, a przygotowywane i prowadzone przez uczniów stają się polem ich osobistych doświadczeń.

Archiwum spotkań

Przejdź do strony: Archiwum