Język angielski

Język angielski

Język angielski nauczany jest w naszej szkole już od oddziału przedszkolnego dbamy aby nauka przebiegała w jak najbardziej komfortowych warunkach, przynoszących najlepsze efekty. Dlatego też od klasy 3 uczniowie dzieleni są na grupy, na początku na podstawie czynników wychowawczych a od klasy 6 na podstawie tempa pracy oraz poziomu utrwalonych wiadomości. Taki podział pozwala na lepszy rozwój językowy dziecka. Wskazują na to m.in. bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.

Oprócz zajęć obowiązkowych polecamy również szeroką gamę zajęć dodatkowych, przystosowanych do potrzeb danej grupy wiekowej. Zależy na również aby oprócz wiedzy nasi uczniowie poznali kulturę krajów anglojęzycznych, zatem organizujemy już od 15 lat festiwal małych form teatralnych KOLORY SCENY. Któremu zawsze towarzyszy kulturowy motyw przewodni (np. Walia, Australia, czasy wiktoriańskie itp.), na temat którego prowadzone są wykłady, projekty oraz warsztaty. Nasze przedsięwzięcie wspiera Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu a do działań włączają się nauczycielki innych języków. Cieszymy się również, iż zaproszenie na Kolory Sceny i do działań z nimi związanych, przyjmują również nauczyciele z innych poznańskich szkół i przedszkoli..

Kulturę oraz język w praktyce nasi uczniowie poznają również w trakcie corocznych wyjazdów do Wielkiej Brytanii (słynne Kingswood oraz Walia). Od roku szkolnego 2019/2020  szkoła wprowadziła możliwość wprowadzenia dodatkowych zajęć przygotowujących do certyfikatów międzynarodowych, a nasza współpraca z Wydziałem Anglistyki będzie się rozwijać poprzez oferowanie dzieciom warsztatów doskonalących umiejętność uczenia się języków obcych i inne.

Przejdź do strony: Konkursy
Przejdź do strony: Wyjazdy
Przejdź do strony: Aktualności