Dyrekcja

Alina Gryń

wicedyrektor

Iwona

Iwona Gertig

dyrektor szkoły

Jolanta Hojan

dyrektor administracyjny