Dyrekcja

Anna

Anna Bzowska

dyrektor, informatyka

Katarzyna

Katarzyna Wardzińska

zastępca dyrektora