Język niemiecki

Kierując się tą niezaprzeczalną mądrością i chcąc wykorzystać naturalne zdolności imitacyjne dzieci drugi język obcy, a zatem również niemiecki wprowadzamy w szkole od klasy 4. Celem nauki języka na tym etapie jest osłuchanie się z językiem, jego melodią, intonacją, zapoznanie dzieci z różnorodnością ćwiczeń, z różnymi metodami pracy, bo nauka języka może być zabawą. A w tej zabawie ćwiczymy koncentrację, pamięć, wymowę za sprawą wielu powtórzeń.

Skuteczne wzbudzenie zainteresowania nauką tegoż języka we wczesnych latach, pozwala nam realizować naukę począwszy od klasy 6 na poziomie rozszerzonym w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Przejdź do strony: Warto uczyć się niemieckiego
Przejdź do strony: Wyjazdy
Przejdź do strony: Konkursy
Przejdź do strony: Aktualności