Język niemiecki

Kierując się tą niezaprzeczalną mądrością i chcąc wykorzystać naturalne zdolności imitacyjne dzieci drugi język obcy, a zatem również niemiecki wprowadzamy w szkole od klasy 4. Celem nauki języka na tym etapie jest osłuchanie się z językiem, jego melodią, intonacją, zapoznanie dzieci z różnorodnością ćwiczeń, z różnymi metodami pracy, bo nauka języka może być zabawą. A w tej zabawie ćwiczymy koncentrację, pamięć, wymowę za sprawą wielu powtórzeń.

Skuteczne wzbudzenie zainteresowania nauką tegoż języka we wczesnych latach, pozwala nam realizować naukę począwszy od klasy 6 na poziomie rozszerzonym w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Nasze starania, mające na celu propagowanie nauki języka niemieckiego zostały docenione przez Goethe-Institut w Warszawie i od roku szkolnego 2019 / 2020 zostaliśmy włączeni do prestiżowej sieci szkół Deutsch Plus+. Jako członek wspomnianego programu jesteśmy uprawnieni do udziału w szkoleniach i mini-projektach, a dzięki udostępnionej platformie nasi Uczniowie będą mieli możliwość przygotować się do certyfikatu z języka niemieckiego. Wspierając ich w tych dążeniach przez ostatnie dwa lata gościliśmy w naszej szkole native speakerów, dzięki którym zapewniliśmy Uczniom kontakt z żywym, naturalnym językiem.

Od roku 2018 / 2019 jesteśmy organizatorem międzyszkolnego konkursu czytelniczego „Lust auf Lesen” na poziomie rejonowym. W ciągu roku aktywnie włączamy się w różnego rodzaju przedsięwzięcia mające związek z nauką języków obcych i organizujemy wyjazdy krajoznawcze do krajów niemieckojęzycznych. A tam, gdzie nasze zaangażowanie i pasja nie wystarczają, odwołujemy się do logicznych argumentów, dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego.

Przejdź do strony: Wyjazdy
Przejdź do strony: Konkursy
Przejdź do strony: Aktualności