25 listopada 2010r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza goście i gospodarze Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu wspólnie świętowali 20-lecie.

Listopadowy wieczór zapisał się w historii Społecznej Dwójki jako uroczyste zwieńczenie jubileuszu 20-lecia. Pierwszym wydarzeniem, na przełomie września i października b.r. był szkolny festyn, następnym, spotkanie absolwentów, miesiąc później, konferencja metodyczna Projekt edukacyjny w gimnazjum- potrzeba czy konieczność? i wreszcie Jubileuszowa Gala Społecznej Dwójki. Podziękowania, słowa uznania i liczne gratulacje w części oficjalnej odsłoniły wysoki poziom dokonań w każdej sferze działalności szkoły.

Druga część uroczystości, barwna i dynamiczna, poprowadzona przez dzieci i młodzież, była kolorową ilustracją życia i dorobku szkoły. Pomysł wprowadzenia na scenę uczniów w roli filmowców, przygotowujących materiał do filmu o szkole, pozwolił wkomponować w zdjęcia bieżące( wyświetlane na scenie) oryginalne amatorskie rejestry sprzed lat. Dwudziestoletnia historia szkoły zbiegała się z historią III Rzeczpospolitej, z fragmentami historii patrona, ostatecznie poprowadziła do Roku Chopinowskiego, który upamiętniony został uczniowską grą na pianinie oraz deklamacją autorskich wierszy. Galę zakończyła piosenka Wolność kocham i rozumiem... z refrenem śpiewanym przez wszystkich wykonawców...i gości na widowni. Jubileuszowe motto Sławomira Mrożka My nie chcemy stwarzać historii nikomu. Wystarczy nam własna, ale naprawdę własna, to znaczy przez nas samych stworzona... zdaje się czytelnie wpisywać w charakter i jakość pracy tej właśnie szkoły.