Przedszkole

Rodzic - współgospodarz i współtwórca przedszkolnej społeczności.

W naszej działalności opieramy się na wspólnym działaniu i tworzeniu. Ustalamy jasne reguły i uzgadniamy oczekiwania. Analizujemy trudności i opracowujemy porozumienie w ich pokonywaniu.
Proponujemy różne atrakcyjne dla rodziców i uczniów formy współpracy, dostosowane do ich potrzeb i możliwości, uwzględniające jednoczesne zaangażowanie rodziców, dzieci i nauczycieli.

W roku szkolnym 2019/2020 w oddziale przedszkolnym realizujemy następujące projekty:

  • "Zdrowo jem, więcej wiem"
  • "3 porcje zdrowia"
  • "Mały miś w świecie wielkiej literatury"