Zerówka szkolna

Rodzic - współgospodarz i współtwórca przedszkolnej społeczności.

W naszej działalności opieramy się na wspólnym działaniu i tworzeniu. Ustalamy jasne reguły i uzgadniamy oczekiwania. Analizujemy trudności i opracowujemy porozumienie w ich pokonywaniu.
Proponujemy różne atrakcyjne dla rodziców i uczniów formy współpracy, dostosowane do ich potrzeb i możliwości, uwzględniające jednoczesne zaangażowanie rodziców, dzieci i nauczycieli.