Odyseja umysłu

Przejdź do strony: Idea konkursu

Twórcze rozwiązywanie problemów

W świecie coraz szybciej zmieniających się wyzwań, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów pomaga stawić czoła temu wszystkiemu, czego nie da się przewidzieć. Uczestnicy programu Odyseja Umysłu rozwijają w sobie nie tylko umiejętności intelektualne związane z analizą problemów, ale również umiejętności interpersonalne (np. skuteczne komunikowanie i praca w zespole, autoprezentacja) i menedżerskie (np. niezależność w myśleniu i działaniu, planowanie i zarządzanie czasem).

Konkurs składa się z eliminacji regionalnych (m.in. Poznaniu), finałów krajowych oraz finału światowego.

Przejdź do strony: Problemy długoterminowe
Przejdź do strony: Problemy Spontaniczne
Przejdź do strony: Sukcesy
Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Grupy
Przejdź do strony: Opiekunowie
Przejdź do strony: Galeria