Odyseja umysłu

Przejdź do strony: Idea konkursu
Przejdź do strony: Problemy długoterminowe
Przejdź do strony: Problemy Spontaniczne
Przejdź do strony: Sukcesy
Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Grupy

Opiekunowie

Nad pracą każdego zespołu czuwa odpowiednio wyszkolony trener, który integruje
uczestników i koordynuje ich wysiłki, ale nie narzuca dzieciom swoich pomysłów.
W Społecznej Dwójce pracuje wielu certyfikowanych trenerów Odysei Umysłu:

  • Urszula Bąk
  • Hanna Hałas
  • Natalia Olszewska
  • Anna Chabowska
  • Dariusz Kiełbasiewicz
Przejdź do strony: Galeria