Odyseja umysłu

Przejdź do strony: Idea konkursu
Przejdź do strony: Problemy długoterminowe
Przejdź do strony: Problemy Spontaniczne
Przejdź do strony: Sukcesy
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Grupy

Opiekunowie

Nad pracą każdego zespołu czuwa odpowiednio wyszkolony trener, który integruje
uczestników i koordynuje ich wysiłki, ale nie narzuca dzieciom swoich pomysłów.
W Społecznej Dwójce pracuje wielu certyfikowanych trenerów Odysei Umysłu:

  • klasy 2 Anna Korek i Lidia Hoffmann-Nowicka
  • klasy 3 Anna Korek i Hanna Staśkowiak
  • klasy 5 Alicja Biernacka, Grażyna Stroiwąs, Anna Sobiak i Urszula Bąk
  • klasy 6 Hanna Hałas
  • klasy 7 Urszula Bąk
Przejdź do strony: Aktualności