Odyseja umysłu

Przejdź do strony: Idea konkursu

Problemy długoterminowe

Co roku publikowanych jest pięć nowych Problemów Długoterminowych o pięciu różnych profilach:

Problem 1 – o profilu mechanicznym [budowa pojazdów]
Drużyny projektują i budują małe bądź duże pojazdy mechaniczne, wykonujące określone zadania.

Problem 2 – o profilu technicznym [inżynieria urządzeń]
Drużyny wplatają maszyny i urządzenia własnej konstrukcji w autorskie przedstawienia na zadany temat.

Problem 3 – o profilu humanistycznym [reinterpretacja klasyki]
Drużyny tworzą oryginalne spektakle będące twórczą interpretacją dzieł kanonu światowej kultury i sztuki.

Problem 4 – o profilu konstruktorskim [struktura z drewna balsa]
Drużyny budują struktury z balsy i kleju – i poddają je próbie utrzymania jak największego ciężaru.

Problem 5 – o profilu artystycznym [humorystyczny spektakl teatralny]
Drużyny przygotowują dowcipne przedstawienia teatralne na określony, z reguły abstrakcyjny temat.

Przejdź do strony: Problemy Spontaniczne
Przejdź do strony: Sukcesy
Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Grupy
Przejdź do strony: Opiekunowie
Przejdź do strony: Galeria