Spotkania muzyczno-teatralne oraz konkurs plastyczny dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych w ramach projektu POLSKA POZNAŃ PATRIOTYZM. Wiodącym tematem zaplanowanych występów dzieci są ważne wydarzenia z historii Polski. W ramach prezentacji uczniowie przedstawiają inscenizacje, piosenki, tańce lub inne dowolne formy wypowiedzi artystycznej. Gośćmi i widownią zarazem są Dziadkowie, Rodzice, podopieczni Dziennych Domów Seniora, Członkowie Związku Sybiraków, mieszkańcy dzielnicy Winogrady.

Celem corocznych spotkań jest rozbudzanie i kształtowanie postaw patriotycznych oraz promowanie środowiska lokalnego. Dotychczasowe edycje projektu „POLSKA, POZNAŃ, PATRIOTYZM” były niezwykle udane. Zaangażowanie dzieci i wychowawców oraz ciekawe, różnorodne ujęcie tematu spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem zebranych gości.