Zarząd

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu

Os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań
nr KRS 0000057301
zarzad.skt24@spolecznadwojka.pl

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do przystąpienia do Naszego Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 w Poznaniu lub przedłużenia członkostwa.

Nowi członkowie mogą zapisać się do Koła wypełniając deklarację członkowską (pobierz deklarację). Wszystkich członków Koła prosimy o opłacenie rocznej składki wynoszącej w tym roku szkolnym 2019/2020 -  52,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto szkoły do 30 listopada 2019 r. lub osobiście w sekretariacie szkoły (numer konta 04 1090 1737 0000 0000 72 01 1970).

Deklaracja STO

 


 

Paweł Andrysiak

Prezes Zarządu SKT nr 24

Karol Klimczak

Wiceprezes

Jan Mazurczak

Wiceprezes

Adam Jaruszewski

Skarbnik

Justyna Ejchart

Skarbnik

Joanna Bereźnicka-Goździewińska

Sekretarz

Natasza Balcer-Dymel

Członek

Mariusz Adamczak

Członek

Tomasz Alankiewicz

Członek