Klasy 0-3

Przejdź do strony: Spis treści
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria

Realizacja

Opracowanie: Agnieszka Pernak

Przygotowanie projektu: Agnieszka Pernak, Marzena Szukała, Marta Kędzia

Uczestnicy projektu:

      - uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 : kl. 0, 2b, chór, zespół flażoletowy oraz gitarowy

      - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 65: kl. 2b, chór

      - uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 11: kl. 3a, chór

Publiczność: dziadkowie, babcie, rodzice uczniów, podopieczni Dziennego Domu  Seniora, członkowie Związku Sybiraków i Caritas

Czas realizacji:  24 listopada 2022 roku

Cele projektu:

        1. Rozbudzanie i kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych.

        2. Popularyzacja dziedzictwa historycznego naszego kraju, regionu, miasta.

        3. Integracja środowiska szkolnego i społeczności lokalnej.

        4. Kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania.

W czwartek, 24 listopada, po przerwie covidowej, odbyły się XVI Spotkania „Polska, Poznań, Patriotyzm”. Uczestnicy wykonali przygotowane wspólnie z nauczycielami polskie piosenki patriotyczne: Szara piechota, Pałacyk Michla, Rozkwitały pąki białych róż, Piosenka małego patrioty, Przybyli ułani pod okienko, Serce w plecaku, Pierwsza kadrowa, Płynie Wisła, płynie, Kocham wolność, Wychowanie.

Wspólnie z dziadkami, rodzicami i seniorami z rejonu Winogrady i Piątkowo zaśpiewali również: O mój rozmarynie i Wojenko, wojenko.

To było niezwykle wzruszające spotkanie, na którym trzy pokolenia wspólnie świętowały Odzyskanie Niepodległości naszej Ojczyzny. To prawdziwa lekcja patriotyzmu.

Przejdź do strony: 6. Projekt BohaterOn- włącz historię! - klasa 2c
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: 7. Projekt edukacyjny "Wynalazki zmieniają świat", klasa 2c
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: 8. Projekt edukacyjny "Witaj wiosno", klasa 2c
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: 9. Projekt edukacyjny "Ludzie listy piszą", klasa 2a
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: 10. Projekt edukacyjny "Tydzień zdrowia"
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: 11. Misja – Oszczędzanie!
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria