Klasy 0-3

Przejdź do strony: Spis treści
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: Realizacja

Realizacja

Uczestnicy projektu: klasa 2c
Termin realizacji: listopad 2022
Realizacja: Marzena Szukała
Cele projektu:
- upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im pocztówki, kartki, laurki z życzeniami bądź listu,
- promocja historii Polski XX wieku, pokazanie, że historia nie jest nudna,
- uświadomienie uczniom, że patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju.

Przebieg projektu:

Uczniowie obejrzeli przedstawienie teatralne, które oparte na relacji dziadek – wnuczka, w prosty sposób opisywało wydarzenia mające miejsce w Warszawie w 1944 roku. Uczniowie rozmawiali o tym, co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii, jak ważna jest dla nich korespondencja z dzisiejszymi, młodymi patriotami.

 

Próbowali zdefiniować pojęcia: wojna, pokój, bohaterstwo, poświęcenie, patriotyzm. Rozmawiali na temat bycia patriotą we współczesnym świecie.
Poznali biogramy powstańców zamieszczone na stronie projektu.
Zaprojektowali i wykonali kartki  z życzeniami  ze słowami DZIĘKUJEMY! PAMIĘTAMY! Nagrali również piosenkę dedykując ją Powstańcom.
Cały materiał został zamieszczony na stronie projektu i można go obejrzeć tutaj.
Przejdź do strony: 7. Projekt edukacyjny "Wynalazki zmieniają świat", klasa 2c
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: 8. Projekt edukacyjny "Witaj wiosno", klasa 2c
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: 9. Projekt edukacyjny "Ludzie listy piszą", klasa 2a
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: 10. Projekt edukacyjny "Tydzień zdrowia"
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria
Przejdź do strony: 11. Misja – Oszczędzanie!
Przejdź do strony: Realizacja
Przejdź do strony: Galeria