Patron

Edward Bernard Raczyński syn hrabiego Edwarda Raczyńskiego fundatora i darczyńcy Biblioteki publicznej w Poznaniu - dyplomata, Prezydent Rzeczpospolitej Polski na Uchodźctwie, społecznik

1891

 

Urodziny w Zakopanem

akt urodzenia i chrztu ER, 1891 r. ZDJ_1

1909

 

Dzieciństwo spędził w Krakowie oraz w rodowym majątku w Rogalinie

Pierwotnie nauki pobiera w domu jak to było przyjęte w tych czasach wśród rodzin ziemiańskich

Od piątej klasy jest już normalnym uczniem w liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie

ER uczeń Liceum Jana III Sobieskiego w Krakowie, 1909 r. ZDJ_2

Świadectwo dojrzałość ER, 1910 r. ZDJ_3

1915

 

Po szkole średniej podejmuje studia prawnicze w Lipsku, Londynie i Krakowie gdzie na Wydzielę Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał doktorat z prawa

Dyplom doktorski ER, 1915 r. ZDJ_4

1919

 

Od roku 1919 w niepodległej już Polsce w służbie dyplomatycznej (członek służby zagranicznej). Pracował w placówkach w Bernie, Kopenhadze i Londynie.

 

1932

 

Zostaje polskim delegatem Polski przy Lidze Narodów w Genewie. W 1933 r. podpisał, jako przedstawiciel Polski Konwencję o napaści

 

1934

 

U zarania niespokojnych czasów przed II wojną światową zostaje ambasadorem Polski w Wielkiej Brytanii

List uwierzytelniający ER jako ambasadora RP w Londynie, 1934 r. ZDJ_5

Złożenie listów uwierzytelniających królowi Wielkiej Brytanii, 1934 r. ZDJ_6

1939

 

Z chwilą napaści Niemiec na Polskę stara się wymusić na rządzie brytyjskim przestrzeganie paktu o wzajemnej pomocy, którego był głównym architektem … niestety bez rezultatu. Wspomagam polską społeczność występując w audycjach BBC

Czynnie uczestniczy w pracach polskiego rządu na emigracji oraz odwiedza żołnierzy

ER w radiu BBC przemawia do rodaków, 1939 r. ZDJ_7

Wizytacja polskich jednostek wojskowych w Wielkiej Brytanii (gen. W. Sikorski, ER, król Jerzy V), 1940 r. ZDJ_8

1942

 

Jako pierwszy przekazał opinii publicznej na zachodzie na podstawie informacji dostarczonych, przez Jana Karskiego informacje o dokonywanych przez Niemców w okupowanej Polsce zbrodniach holocaustu na ludności żydowskiej.

Pierwszy dokument dokumentujący hitlerowskie zbrodnie Holocaustu, 1942 r. ZDJ_9

1945

 

Z chwilą zakończenia wojny i uznaniu przez państwa koalicji antyhitlerowskiej komunistycznego rządu w Polsce (zgodnie z układem jałtańskim) przestaje pełnić funkcje ambasadora jednocześnie składając na ręce władz w Londynie notę protestacyjną.

Po wojnie pozostaje na emigracji gdzie czynnie włącza się w opiekę nad żołnierzami i instytucjami polonijnymi pozostającymi na terenie Wielkiej Brytanii

 

1954

 

Wchodzi w skład Rady Trzech - kolegialnego organu władzy polskiego rządu RP na uchodźctwie (do 1972 r.)

Rada Trzech 1955 (gen. W. Anders, T. Arciszewski, ER), 1955 r. ZDJ_10

1979

 

W wieku 88 lat zostaje Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie; funkcję te pełni przez 7 lat do roku 1986

ER Prezydent RP na Uchodźctwie, 1981 r. ZDJ_11

Siedziba prezydenta RP w Londynie ZDJ_12

1992

 

Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytety Jagielińskiego

 

1993

 

Zmarł w wieku 102 lat w Londynie. Pochowany w rodzinnym mauzoleum w Rogalinie

Nigdy nie przyjechał do w pełni wolnej Polski, o którą tak wiele lat swojego życia zabiegał

ZDJ_sarkofag rodzinny w Rogalinie

1995

 

Uroczystość nadania naszej szkole imienia Edwarda hrabiego Raczyńskiego, 18 grudnia 1995 roku

Na uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej E. hr. Raczyńskiemu zebrali się uczniowie wraz z rodzicami , nauczyciele i zaproszeni goście : córki
Edwarda Raczyńskiego - panie Wiridianna Rey i Wanda Dembińska z rodziną, Ignacy Moś - kustosz Muzeum im. Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (fundator tablicy),Wojciech Szczęsny Kaczmarek - Prezydent Poznania

 

Tablica pamiątkowa, 1995 r. ZDJ_Moiniki