Rekrutacja

Przejdź do strony: Co oferujemy

Proces rekrutacji

  1. Zgłoszenie na spotkanie rekrutacyjne poprzez formularz (Zapisz dziecko), telefonicznie lub e-mailowo.
  2. Otrzymanie e-mailowego potwierdzenia terminu spotkania rekrutacyjnego.
  3. Udział dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym (prosimy o przyniesienie na ww. spotkanie aktu urodzenia dziecka, adresu e-mail oraz nr PESEL dziecka, a także adresu i numeru szkoły rejonowej i posiadanych ewentualnie opinii z przedszkola, wyników wcześniej wykonanych badań psychologiczno-pedagogicznych).
  4. Udział rodziców w spotkaniu z dyrektorem szkoły i członkami Zarządu.

Kontakt

  • tel. 61 820 63 01
  • e-mail: sekretariat@spolecznadwojka.pl
Przejdź do strony: Anatomia Społecznej Dwójki
Przejdź do strony: Sukcesy
Przejdź do strony: Działania