31 maja 2020

Od 1 czerwca w godz. 13.00-16.00 od poniedziałku do czwartku istnieje możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na terminy oddawania książek do biblioteki szkolnej.

W związku z faktem, że część podręczników i rzeczy Państwa dzieci znajduje się w szkole zostaną ustalone terminy, kiedy będzie można wejść do szkoły i zabrać rzeczy z sali czy szatni. Niestety obostrzenia sanitarne obligują szkołę do ograniczenia osób wchodzących na teren szkoły (szczególnie gdy na terenie placówki przebywają dzieci) i ich rejestrację. Chcąc usprawnić odbiór rzeczy każda klasa otrzyma harmonogram wchodzenia do szkoły. Rodzice czy dzieci muszą ustawić się w odległościach min. 2 metry i każdy wchodzący na teren szkoły musi obowiązkowo posiadać maseczkę i rękawiczki. Do szkoły będą wpuszczane po 2 osoby z klasy, dopiero jak one wyjdą będą mogły wejść kolejne. W załączeniu szczegółowy harmonogram.

Dodatkowo dla klas 4-8 są organizowane indywidualne konsultacje online z nauczycielami. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych konsultacji na terenie szkoły przy zachowaniu ustalonych wytycznych GIS, MZ i MEN. O potrzebie skorzystania z konsultacji należy poinformować nauczyciela uczącego lub bezpośrednio Dyrekcję poprzez system Librus.

 Wychowawcy klas w najbliższym czasie zorganizują zebrania z rodzicami online. Do 10 czerwca br. będą wystawione oceny. To ostatnia szansa na poprawę ocen.

 Zachęcamy do oglądania Naszego kanału YouTube. Klasa 1c przygotowała własne przedstawienia. Link Warto obejrzeć!

Już niedługo na kanale YouTube wyniki konkursu na reporterów Społecznej Dwójki. Można jeszcze przesyłać nakręcone filmiki na następujące tematy: prognoza pogody lub wywiad z pupilem. Zapraszamy do kręcenia filmików również uczniów klas 1-3. Szczegóły - Link.

 Tworzymy również nowy program profilaktyczno-wychowawczy na kolejny rok szkolny, chcemy sprecyzować w nim, jakie wartości są istotne dla Państwa. Zależy nam na głosie Rodziców, którzy stanowią ważny element społeczności Naszej szkoły, jednocześnie pytania o wartości i potrzeby w innej ankiecie kierujemy również do dzieci i młodzieży. Ankieta jest krótka zawiera tylko 3 pytania:

- Pierwsze pytanie sondażowe dotyczy ważnych dla Państwa wartości.

- Drugie pytanie dotyczy Państwa opinii na temat aktualnych zasobów szkoły (w zakresie jej funkcjonowania w różnych aspektach).

- Trzecie pytanie dotyczy Państwa opinii na temat aktualnych obszarów do rozwoju i zmiany w szkole (w zakresie jej funkcjonowania w różnych aspektach).

 Ankietę prosimy wypełnić do 3 czerwca 2020 roku. Link został wysłany na skrzynki e-mail 31 maja.

 Planowaliśmy też otwartą debatę na wspomniany temat w tym semestrze, jednak przedłużająca się pandemia nie pozwala na realizację naszego zamierzenia, dlatego proponujemy sondaż. Podsumowanie zdobytych informacji będzie istotnym elementem podstawowych założeń najbliższego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego.