Niech ta Wielka , Święta Noc,

o której tak pięknie śpiewał Jan Góra OP w "Exultet"

" przywraca radość smutnym,

rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi"

Radości, Nadziei i Miłości

moc serdeczności całej społeczności szkolnej

życzy

Dyrekcja z Gronem Pedagogicznym,

Zarząd i Rada Rodziców

Wstecz