Komisja w składzie: Iwona Gertig - Dyrektor SSP i Hanna Dudarska - nauczycielka
historii, 6 grudnia 2021 wyłoniła laureatów konkursu historycznego „Secesja w
Poznaniu”:
I miejsce: Dobrochna IVa,
I miejsce: Stanisław Vb,
I miejsce: Jowita VIIa,
I miejsce: Maurycy VIIb,
II miejsce i III miejsce: nie przyznano.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Wstecz