Drodzy Rodzice,

Witamy Was i dzieci w nowym roku szkolnym 2022/2023 w
imieniu Zespołu Świetlicy. Nasza świetlica jest dla dzieci drugim
najważniejszym miejscem w szkole. Bardzo cieszymy się na
spotkanie z Waszymi Dziećmi. Mamy nadzieję, że będą mogły
u nas zdobywać samodzielność i odpowiedzialność za siebie i
innych, a wspierane przez nas będą uczyły się rozwiązywać
problemy, prosić o pomoc i współpracować
z innymi. Będą uczyć się jak radzić sobie
z porażkami.
Chcemy, aby Wasze i nasze Dzieci były asertywne, ale też
potrafiły szanować granice innych osób, żeby dostrzegały
różnorodność i ją akceptowały. Będziemy starać się wspierać
dzieci w empatycznej komunikacji przez co będą jeszcze
bardziej otwarte na nowe relacje. Chcemy aby w naszej
świetlicy dzieci mogły odważnie i świadomie tworzyć, żeby
czuły się częścią wspólnoty i potrafiły wyrażać swoje zdanie.
Mamy nadzieję, że zarówno Państwo jak i dzieci zaufacie nam
i pozwolicie  towarzyszyć w tej wspaniałej przygodzie.

Wychowawcy świetlicy

Wstecz