Uczestnictwo w projekcie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 uczestniczyła w programie rządowym “Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy salę w mobilny nowoczesny interaktywny monitor dotykowy, dzięki którym zajęcia lekcyjne i świetlicowe prowadzone są w oparciu
o technologię informacyjno-komunikacyjną.


Inne z podjętych działań to zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.