Adam Bodnar – doktor habilitowany, Rzecznik Praw Obywatelskich, wcześniej wiceprezes Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka.

Gimnazjaliści zadali pytania o zakres obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o trudności, z jakimi musi się mierzyć, wykonując swoją pracę. Poruszyli także kwestię respektowania praw osobistych, politycznych i socjalnych oraz dyskryminacji kobiet. Wywołali temat trudnych spraw polskiej historii, o których, zdaniem Rzecznika, powinno się otwarcie rozmawiać. Były także pytania o poziom polskiej debaty politycznej, o pracę w Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka czy o prawa związków nieheteronormatywnych.

Wstecz