W klasach szóstych rozpoczęliśmy w ramach lekcji biologii zajęcia dotyczące rozpoznawania wybranych grup zwierząt z udziałem aplikacji internetowych. Pierwszymi poznawanymi nazwami gatunkami są zwierzęta z grup: owadów i mięczaków.

Wstecz