Działania w sieci

1. Spotkania organizacyjne.
2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych.
3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych
4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych ich na stronach internetowych szkół.
5. Wymiana poglądów, doświadczenia.

Z działaniami podjętymi w ramach sieci współpracy zapoznać się można w harmonogramie.
Zapraszamy również do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk, w tym z scenariuszami lekcji otwartych zrealizowanych w międzyszkolnej sieci współpracy.