W Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dnia 17 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej

Wielkopolski Kurator Oświaty wręczył Pani Marzenie Szukale i Pani Marcie Kędzia Medale Komisji Edukacji Narodowej nadane przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 7 sierpnia 2020 r.  

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

Serdecznie gratulujemy!

Wstecz