Jakub Winkler-Galicki - doktorant Pracowni Technologii Wysokoprzepustowych UAM, współpracuje z Policją w zakresie osmologii i zabezpiecznia śladów, a w pracy doktorskiej zajmuje sie analiza antycznego DNA. 

Podczas lekcji biologii 15 maja odbyło się spotkanie z kolejnym Gościem Społecznej Dwójki, tym razem online, z panem Jakubem Winkler-Galickim z zakładu biologii sądowej. W spotkaniu wzięły udział klasy 8.  W czasie spotkania rozmawialiśmy o zbieraniu śladów, ich ujawnianiu i zabezpieczaniu na miejscu zdarzenia, a także  o możliwościach ich wykorzytsania.

Wstecz