Caroline Żurczak studentka biologii molekularnej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Ma za sobą liczne praktyki na zagranicznych uczelniach, między innymi we Włoszech czy w Słowenii.

Podczas wykładu uczniowie poznali informacje o inteligencji roślin.

Wstecz