23 marca 2020

Od poniedziałku 23 marca 2020 roku dla klas 4-8 obowiązuje stały harmonogram zajęć, który umożliwi uczniom właściwe planowanie dnia i skoncentrowanie się tylko na wybranych przedmiotach. Plan lekcji dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Został też wysłany na adres e-mail.

Uczniowie mają równomiernie rozłożone przedmioty w ciągu tygodnia, nie więcej niż 4-5 lekcji dziennie. Pozwolić to dzieciom pracować samodzielnie i dostosować czas niezbędny na opracowanie materiału. Ustalona została stała siatka godzin. W zależności od rozwoju sytuacji możliwe jest, że w siatce godzin będą zachodziły zmiany wynikające z wniosków nauczycieli, spostrzeżeń uczniów, a także uwzględniające warunki techniczne.

Nauczyciele będą dostępni online między 9.00 a 14.00, w ustalonych zgodnie z planem godzinach. Zostaną one przekazane indywidualnie poszczególnych klasom i grupom. Materiały na dany dzień będziemy udostępniać do godz. 8.00 tego dnia. Głównym narzędziem komunikacji pozostanie Google Classroom. W przypadku nauczycieli, którzy będą prowadzić lekcje online, podstawowym narzędziem pracy będą komunikatory Google Meet i Google Czat. Wiele zajęć odbywa się poprzez Gogle Meet, co umożliwia nie tylko pracę zdalną w grupie, ale pozwala też na kontak twizualny uczniów z nauczycielem.

Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie, które reguluje obowiązkowość prowadzenia od 25 marca 2020 roku zdalnych lekcji w okresie zawieszenia zajęć, umożliwia też ocenienie uczniów. Dzieci, które nie dołączyły do grup na Classroom, powinny to uczynić jak najszybciej. O ewentualnych przeszkodach należy poinformować wychowawcę klasy.

Wiemy, że uczniom bardzo brakuje kontaktu z rówieśnikami ze szkoły, a lekcje online pozwalają chociaż poprzez ekran komputera spotkać się z kolegami i koleżankami z klasy, a także ze swoimi nauczycielami.

Po raz kolejny potwierdziło się, że doskonale skoordynowane metody, różne aktywności i wsparcie dla dzieci, to wyznaczniki działań podjętych w Społecznej Dwójce.