15 kwietnia 2020

Nadal nie możemy wrócić do szkoły. Zajęcia online będą kontynuowane w dotychczasowej formie.

Okres zawieszenia zajęć został wydłużony do 26 kwietnia 2020 roku. Egzamin ósmoklasisty przeniesiono na czerwiec, ale o ostatecznym terminie zostaniemy poinformowani na 21 dni przed pierwszym dniem egzaminu. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych również zostaną przedstawione w terminie późniejszym. O wszystkim będziemy informować na bieżąco. 

Przeprowadzone ankiety dotyczące Google Classroom i Google Meet pozwalają stwierdzić, że większość naszych wychowanków wspaniale radzi sobie w komputerowym świecie i swobodnie korzysta z udostępnionych przez szkołę narzędzi.

W tym miejscu składamy podziękowania również Rodzicom, którzy wsparli dzieci podczas organizowania nauki w warunkach domowych. Jest to trudny czas dla nas wszystkich, ale dzięki wzajemnej współpracy i życzliwości, dzielnie stawiamy czoła wyzwaniu, jakim jest edukacja zdalna. Cały czas pracujemy nad tym, aby nauka była dla uczniów przyjemnością, realizując jednocześnie założenia podstawy programowej.