Zapraszamy na konsultacje z rodzicami w dniu 12.03 w godzinach 17-19.

Klasa Wychowawca Godzina Sala
1a Danuta Przybylska 17.00 2
1b Agnieszka Łupkowska 17.00 3
2a Alicja Rogalewska 17.00 1
2b Agnieszka Pernak 17.00 13
2c Marzena Szukała 17.00 12
3a Joanna Sech 17.00 3a
3b Lidia Hoffmann 17.00 3b
3c Anna Jaworska 17.00 3c
4a Anna Sobiak 17.00 7
4b Hanna Hałas 17.00 25
4c Anita Poppa 17.00 14
5a Anna Sanigórska 17.00 28
5b Arkadiusz Wilczyński 17.00 29
5c Marta Wierzchowska 17.00 Przyroda
6a Justyna Nowak 17.00 17
6b Hanna Dudarska 17.00 27
6c Jadwiga Urban 17.00 16
7a Jagoda Wojciechowska 17.00 18
7b Magdalena Pluskota 17.00 nieobecna
7c Marta Kędzia 17.00 świetlica
IIGA Anna Kurcz-Kielar 17.00 s. przyrodnicza
IIGB Małgorzata Gellera 17.00 s. j. polskiego
IIGC Edyta Mak 17.00 s. humanistyczna
IIIGA Marian Toporski 17.00 s. matematyczna
IIIGB Elżbieta Saenger 17.00 s. fizyczna

Pozostali nauczyciele dyżurują w pokoju nauczycielskim.