Zapraszamy serdecznie na zebranie

Rady Rodziców,


które odbędzie się dnia 24.01.2018 o godzinie 18:00 w budynku szkoły.
Rada Rodziców