W przypadku ustalenia godziny zebrania innej niż podana poniżej, obowiązują ustalenia indywidualne z wychowawcą klasy.

Klasa

Wychowawca

Godzina

Sala

O

Anna Jaworska

16.00

„Bajka”

1a

Anna Korek

16.30

12

1b

Lidia Hoffmann

17.00

14

2a

Danuta Przybylska

16.30

2

2b

Hanna Staśkowiak

17.00

3

3a

Alicja Rogalewska

17.00

1

3b

Agnieszka Pernak

17.00

13

3c

Marzena Szukała

16.30

7

4a

Grażyna Stroiwąs Kobyłecka

17.30

4a

4b

Anna Lallouet

17.00

4b

4c

Dominika Cieślak

17.00

4c

5a

Anna Sobiak wz. Elżbieta Osman

18.00

18

5b

Hanna Hałas

17.30

25

5c

Anna Zys

17.00

świetlica

6a

Anna Sanigórska

17.30

28

6b

Marian Toporski

17.30

29

6c

Zofia Trzeciak

17.30

s. przyrodnicza

7a

Justyna Nowak

17.30

17

7b

Hanna Dudarska

17.30

27

7c

Beata Suchecka

17.30

16

8a

Jagoda Wojciechowska

18.00

s. przyrodnicza

w części gimnazjalnej

8b

Elżbieta Saenger

18.00

s. fizyczna

w części gimnazjalnej

8c

Marta Kędzia

18.00

świetlica

IIIA G

Anna Kurcz-Kielar

18.00

s. matematyczna

w części gimnazjalnej

IIIB G

Małgorzata Gellera

18.00

s. języka polskiego

w części gimnazjalnej

IIIC G

Bogna Warzycha

18.00

s. humanistyczna

w części gimnazjalnej