Zapraszamy serdecznie na zebranie

Rady Rodziców,


które odbędzie się dnia 11.04.2018 o godzinie 18:00 w budynku szkoły.
Rada Rodziców