Rok szkolny 2016/2017
Repetytoria odbywają się w soboty i rozpoczynają się o godzinie 9.00.
9.00 – 11.20 – pierwszy blok przedmiotowy (z krótką przerwą regulowaną przez prowadzącego) 3h lekcyjne
11.20 - 11.30 - przerwa  (dyżur mają nauczyciele z pierwszego bloku zajęć)
11.30 – 13.00 – drugi blok przedmiotowy 2h lekcyjne
Przedmioty: matematyka, j. polski, chemia i historia z podziałem na profile,
pozostałe przedmioty z podziałem na klasy.

data III A III B
5 XI

3 CHEM

2 BIOL

3 CHEM

2 FIZ

19 XI

3 MAT

2 HIST

3 MAT

2 HIST

26 XI

3 POL

2 GEO

3 POL

2 WOS

3 XII

3 MAT

2 WOS

3 MAT

2 BIOL

10 XII

3 POL

2 FIZ

3 POL

2 GEO

17 XII

3 POL

2 MAT

3 POL

2 MAT

14 I

3 POL

2 BIOL

3 POL

2 FIZ

21 I

3 POL

2 GEO

3 POL

2 WOS

18 II

3 MAT

2 FIZ

3 MAT

2 GEO

25 II

3 POL

2 HIST

3 POL

2 HIST

4 III

3 POL

2 WOS

3 POL

2 BIOL

11 III

3 HIST

2 MAT

3 HIST

2 MAT

15-17 III

rekolekcje

2 MAT

2 WOS

3 MAT

2 FIZ

18 III

1 CHEM

2 FIZ

2 BIOL

1 CHEM

2 BIOL

2 GEO

25 III

3 HIST

2 CHEM

3 HIST

2 CHEM

1 IV

3 POL

2 GEO

3 POL

2 WOS

8 IV

3 MAT

2 POL

3 MAT

2 POL

MATEMATYKA 19 h (H. Kozłowska, J. Nowak), FIZYKA 6h (E. Saenger), CHEMIA6h (E. Saenger, J. Wojciechowska), BIOLOGIA 6h (J. Wojciechowska) , GEOGRAFIA 6(g. J. Kawecka), J.POLSKI 26h (M. Gellera, M. Pluskota), HISTORIA 10h (E. Mak-Muskała), H. Dudarska),  WOS 6h (A. Pernak),