Rok szkolny 2016/2017
Repetytoria odbywają się w soboty i rozpoczynają się o godzinie 9.00.
9.00 – 11.20 – pierwszy blok przedmiotowy (z krótką przerwą regulowaną przez prowadzącego) 3h lekcyjne
11.20 - 11.30 - przerwa  (dyżur mają nauczyciele z pierwszego bloku zajęć)
11.30 – 13.00 – drugi blok przedmiotowy 2h lekcyjne
Przedmioty: matematyka, j. polski, chemia i historia z podziałem na profile,
pozostałe przedmioty z podziałem na klasy.

Czytaj więcej...