Dnia 28.04. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Narodowe Trzeciego Maja. Z tej okazji gościliśmy w szkole dwóch wybitnych historyków- dr. hab. Macieja Foryckiego oraz dr. Igora Kraszewskiego.
Pan Maciej Forycki opowiedział młodzieży gimnazjalnej, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Dzięki niemu możliwe było skuteczne  współdziałanie przedstawicieli różnych środowisk politycznych, zmniejszenie różnic między stanem szlacheckim i mieszczańskim oraz dostrzeżenie i  problemu chłopów.
Natomiast pan Igor Kraszewski spotkał się z uczniami klas piątych i szóstych, by przybliżyć w zrozumiały sposób założenia konstytucyjne oraz nakreślić sytuację polityczną Polski i Europy w XVIII wieku.
W tym samym czasie, gdy starsi uczniowie słuchali wykładów, ich koledzy i koleżanki z klas czwartych wzięli udział w lekcji według autorskiego scenariusza.
Obejrzeli film dotyczący konstytucji majowej oraz wykonali w grupach  szereg zadań związanych z tym historycznym wydarzeniem.
Hanna Dudarska i Magdalena Pluskota

Galeria