W tym roku postanowiłyśmy pokazać dzieciom z klasy 3 a i 3 c, jak święta Bożego Narodzenia obchodzili ich dziadkowie i rodzice żyjący w czasach PRL. Umożliwiło nam to Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, które przygotowało i przeprowadziło pogadankę i warsztaty. Dzieci z wypiekami na twarzy, robiły ozdoby choinkowe z krepy i kolorowych papierów: łańcuchy, pawie oczka, koszyczki itp. Dowiedziały się wielu ciekawostek z życia ludzi żyjących w Polsce Ludowej przede wszystkim, z jakimi problemami musieli się borykać. Jeszcze ciekawsze okazało się zwiedzanie wystawy zgromadzonych przedmiotów z tamtego okresu.  Uczniowie posiedzieli w tramwaju, zobaczyli więzienną celę, salę przesłuchań, salę sądową itd. Z ogromnym zainteresowaniem słuchali informacji o ludziach, którzy zginęli w 1956 roku, podczas buntu robotników w Poznaniu.
To była kolejna cenna lekcja historii!