13 listopada br. naszą szkołę odwiedził pan dr Adam Szabelski z Wydziału Historycznego UAM, który w ramach Dni Patrona i Narodowego Święta Niepodległości, wygłosił prelekcję  dla uczniów klas IV – VII pt. „100 lecie odzyskania niepodległości w świetle wydarzeń w Wielkopolsce”. Przekazane informacje spotkały się z zainteresowaniem i żywym odbiorem słuchaczy.

Z okazji Świąt Patrona 13 listopada br. na dużej przerwie pod tablicą pamiątkową, przedstawiciele Samorządu szkoły podstawowej i gimnazjum zapalili znicz i wspólnie ze zgromadzonymi reprezentantami klas IV-VIII i III gimn. wysłuchali  rozmowy Edwarda Bernarda hr. Raczyńskiego z córkami, w czasie której Bartek Werla, Matylda Adamczak, Lea Skrzypek i Lena Zysnarska podzielili się ciekawostkami z życia rodzinnego Patrona.

Galeria