Klasa 3 c zakończyła już wykłady w ramach Kolorowego Uniwersytetu.Ostatnie zajęcia i wykłady odbyły się w Ogrodzie Botanicznym.To były zajęcia,które wzbogaciły naszą wiedzę z różnych dziedzin nauki.