W piątek 20 kwietnia, nasza szkoła była organizatorem VII turnieju „Główka Pracuje – Junior”. Wzięły w nim udział cztery drużyny trzecioklasistów ze szkół: SP 11, SP 17, SP 34 i SSP 2. Naszą szkołę reprezentowali: Milena Werla 3a, Olgierd Raulinajtys 3b i Max Juszczyński 3c.


I etap turnieju wymagał od uczestników szybkiej i precyzyjnej odpowiedzi na różnorodne pytania z wielu dziedzin np. literatury, ortografii, przyrody, matematyki i historii Polski. W II etapie uczniowie wykazali się umiejętnością napisania zaproszenia, znajomości i znaczenia przysłów, obliczenia obwodów figur geometrycznych i wykonania doświadczenia z wodą, aby wszystkie podane przedmioty pływały.
W przerwach na pytania odpowiadała publiczność, która za poprawne odpowiedzi otrzymywała drobne nagrody.
Turniej wygrała drużyna z SP 17. Gratulujemy wszystkim uczestnikom szerokiej wiedzy i dobrej współpracy.
Dziękujemy opiekunom za przygotowanie uczniów.

Organizatorki turnieju:
Agnieszka Pernak, Joanna Sech

Galeria