Drugiego marca odbył się w naszej szkole pierwszy, muzyczno-poetycki wieczorek integracyjny.
Jego uczestnicy, w towarzystwie swoich najbliższych, zaprezentowali wybrane przez siebie utwory instrumentalne oraz piosenki.
Wykonali je z wielkim zaangażowaniem i pasją dostarczając publiczności mnóstwo emocji i wzruszeń.
Niestety, tym razem nikt nie skusił się na recytację utworu poetyckiego.
Pod koniec spotkania zarówno dzieci jak i rodzice wyrazili nadzieję, że tego typu spotkania, na których dzieci mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami nie tylko przy okazji rozpoczęcia i zakończenia roku, staną się cykliczne.Galeria