Dnia 17.11.17 roku, już po raz trzynasty, w naszej szkole odbyły się Spotkania Teatralne dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych w ramach projektu POLSKA, POZNAŃ, PATRIOTYZM. Celem Spotkań było rozbudzanie i kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, które przygotowały występy nawiązujące do ważnych wydarzeń z historii Polski, oraz promowanie środowiska lokalnego.
Publiczność miała okazję zobaczyć występy uczniów: SP 11, SP 34, SP 65, Katolickiej SP oraz SSP 2. Przedstawiono inscenizacje o walce Polaków o wolną ojczyznę, tańce średniowieczne, krakowiaka, pieśni patriotyczne. Uzupełnieniem Spotkań Teatralnych był konkurs plastyczny na plakat ilustrujący treść przedstawienia. Dziękujemy wszystkim przybyłym uczniom i wychowawcom.
Zaangażowanie dzieci oraz ciekawe, różnorodne ujęcie tematu spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem zebranych gości.

Galeria

Organizatorzy